TSURUMI PUMP VIET NAM CO., LTD.

Tên công ty TSURUMI PUMP VIET NAM CO., LTD.
Văn phòng Lot HT-D6e, Road 14A, Hiep Phuoc Industrial Park (Phase 2), Hiep Phuoc Commune,
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Phòng kinh doanh Email : sales@tsurumivn.com.vn
Phòng sản xuất Điện thoại : +84-28-3620-8621
Email : info@tsurumivn.com.vn