Nông nghiệp và tưới tiêu

Đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp và phát triển vùng: từ tưới tiêu tới xử lí nước thải cho cộng đồng.

Từ loại bơm tưới tiêu loại lớn dẫn nước từ bể chứa nước và sông ngòi, tới các bơm máy loại nhỏ dễ vận chuyển , Tsurumi tập trung chuyên môn vào các thiết bị tưới tiêu nông nghiệp và tưới nước, cũng như các máy móc quan trọng ở các vùng nông nghiệp.

Bơm nước thải của Tsurumi vận chuyển nước thải sinh hoạt từ khu dân cư tới cơ sở xử lý một cách đáng tin cậy. Sự phổ cập nhanh chóng của các loại hệ thống này đã dẫn đến những giải pháp xử lý nước thải đang ngày một tăng lên,mang lại các lợi thế như thích hợp cho sử dụng trong các vùng xa ống cống, hoặc các vùng cao khó vận chuyển; khách hàng có thể chỉ chọn những bộ phận cần thiết để triển khai một hệ thống ít tốn kém; và dễ dàng bảo trì và quản lý. Với các sản phẩm khác như thiết bị xử lý chất thải gia cầm cho nông dân và các thiết bị bơm và các cơ sở suối nước nóng, Tsurumi đang đóng góp cho việc hiện đại hóa Nhật Bản bằng cách cung cấp các sản phẩm bơm được thiết kế kĩ càng cùng với sự hiểu biết về điều kiện thực tế của những vùng mục tiêu.