Công nghiệp và năng lượng

Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt: Máy bơm công nghiệp hỗ trợ cơ sở hạ tầng công nghiệp

Bạn sẽ thấy bơm chìm Tsurumi làm việc bền vững trong một loạt các cơ sở xử lý nước. Các vị trí và công trình khác nhau đòi hỏi các máy bơm khác nhau, và chúng tôi phát triển máy bơm đáp ứng được những nhu cầu đó.

Xuyên suốt lịch sử công ty, Tsurumi đã phát triển hơn 17,000 thiết kế bơm chìm công nghiệp. Khách hàng của chúng tôi là các nhà máy xử lý những chất lỏng đặc biệt hoặc yêu cầu các quy trình phức tạp và kĩ nẵng kĩ thuật của chúng tôi đã được làm nổi bật nhờ khả năng đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của những công trường như vậy. Bên cạnh bơm, Tsurumi rất tích cực trong việc phát triển hàng loạt các thiết bị liên quan tới nước cho các quá trình như sục khí, khuấy trộn, loại bỏ các váng cặn và khử nước. Gần đây chúng tôi còn đầu tư nguồn lực để phát triển bơm chân không.