Bảo vệ môi trường

Tiếp tục sự đổi mới vì tương lai: tái chế bùn và các rác thải hữu cơ khác

Tại Tsurumi, chúng tôi có một lịch sử lâu dài trong nghiên cứu nước và xử lý nước thải. Chúng tôi đã xử lý và làm sạch nước bị ô nhiễm để giữ cho sông và biển không bị ô nhiễm hơn trước. Các dự án đề xuất như nguồn và suối nước thiết kế ra để mang con người gần hơn tới các nguồn nước xuất phát từ cam kết của chúng tôi trong việc giữ cho Trái đất và nguồn nước được sạch sẽ.

Các công nghệ của Tsurumi kiểm soát độ pH của nước thải, hồi phục nước từ việc quá nhiều bùn - hệ quả của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; tái chế các chất thải hữu cơ khác như phân bón hữu dụng, và hồi phục đất nông nghiệp bằng cách nén các đợt sản phẩm chất thải. Sáng kiến của chúng tôi đã thu hút sự chú ý và khen ngợi từ nhiều ngành nhờ có mối liên kết của những công nghệ này với sự phát triển môi trường và tái chế tài nguyên.