Thách thức bền vững

Phân tích chất lỏng và nâng cao hiệu suất cho bơm

Nâng cao hiệu suất

Bằng cách sử dụng phân tích chất lỏng, chúng tôi tối ưu hóa hình dạng của bánh cánh quạt khi quan sát áp suất và phân bổ tốc độ một cách kỹ càng. Hơn nữa, chúng tôi đang hiện thực hóa sự xuất hiện đồng thời của tốc độ và hiệu suất cao hơn bằng cách làm cho bánh cánh quạt khớp với khung bơm.

Thu nhỏ bơm

Công nghệ thu nhỏ bơm (Bơm hai cửa hút)

Tsurumi đang tiến hành việc thu nhỏ và phát sáng thông qua việc làm giảm độ dày của vỏ, sử dụng phân tích cấu trúc 3D, nhưng vẫn duy trì được hoạt động nhờ sử dụng phân tích chất lỏng. Kết quả là một khối lượng lớn các sản phẩm đã được rút gọn.

Hình ảnh hóa công nghệ bơm vòng chất lỏng

Máy bơm vòng chất lỏng là máy bơm cho quay bánh công tác có trục quay lệch tâm với vỏ để hút và nén khí nhờ vào lớp khí hình lưỡi liềm và lớp chất lỏng quay bên trong vỏ hình trụ.
Vì bên trong máy bơm sẽ có hai lớp dòng chảy khí và chất lỏng phức tạp, nên chúng tôi đang nghiên cứu hiện tượng dòng chảy bằng các thí nghiệm trực quan sử dụng máy ảnh tốc độ cao.

 • Nguyên lý hoạt động của bơm vòng chất lỏng

 • Mô phỏng hình ảnh hóa việc khóa nước trong bơm vòng chất lỏng

Phân tích kỹ thuật của bơm vòng chất lỏng

Sử dụng công nghệ phân tích dựa trên phương pháp hạt để phân tích các giá trị của máy bơm vòng chất lỏng.
Phương pháp hạt là phương pháp phân tích phù hợp đối với bơm vòng chất lỏng vì tính ưu việt của nó trong việc tái hiện các dòng chảy phức tạp trên bề mặt ranh giới giữa chất khí và chất lỏng. Thông qua việc ứng dụng phương pháp hạt, chúng tôi tính toán "mật độ", "nhiệt độ" và "áp suất" của chất khí và chất lỏng, nhằm cải thiện hiệu suất bơm và tạo ra các sản phẩm có độ tin cậy cao với thiết kế tối ưu giúp giảm thiểu tổn thất năng lượng.

 • Vòng nước

  Vòng nước

  Trạng thái chất lỏng (màu xanh) và chất khí hình lưỡi liềm (màu đen)

 • Mật độ

  Mật độ

  Sự biến đổi mật độ của chất khí

 • Nhiệt độ

  Nhiệt độ

  Sự biến đổi nhiệt độ của khí khi bị nén

 • Áp suất

  Áp suất

  Sự biến đổi áp suất của chất khí và chất lỏng