Công nghệ sản xuất

Công nghệ Molding cho các thành phần nhựa

Độ bền của thành phần nhựa giẻo được xác định không chỉ bởi hình dạng mà còn bởi hướng dòng chảy của vật liệu.
Sử dụng phân tích dòng nhựa, Tsurumi kiểm tra tình trạng và hình dạng dòng chảy nhằm đảm bảo độ bền xác định và nâng cao năng suất.

  • Kiểm tra thời gian làm đầy

  • Kiểm tra đường hàn

Việc sử dụng CAM

Sử dụng một model sản xuất bởi CAD 3D, một chương trình vận hành máy NC đang được thực hiện bởi CAM. Tsurumi sử dụng các gá lắp cần thiết cho việc gia công trên máy, kiểm tra các chương trình gia công bằng một mô phỏng, giải quyết các vấn đề, sau đó tiến hành trên máy NC một cách hiệu quả.

Machining Simulation by CAM

Công nghệ đo đạc

Bánh cánh quạt và vỏ bơm là những thứ quyết định hoạt động của bơm. Gần đây bơm được yêu cầu phải có hiệu suất cao hơn, và hình dạng của các bộ phận trở nên phực tạp và ba chiều. Trong quá khứ, chỉ có đặc điểm về chiều dài được đo bởi máy đo, tuy nhiên việc sử dụng các thiết bị đo đã giúp chúng ta đo đạc một cách chính xác hơn, rộng hơn nhưng nhanh hơn. Chính việc này đã giúp chúng ta sản xuất ra được những bộ phận có chất lượng và độ chính xác cao hơn.

  • Đo bánh cánh quạt bơm chân không

  • Đo bánh cánh quạt bơm trục vít

Sự co lại của bánh cánh quạt và trục

Lấy bơm vòng nước làm ví dụ, phương pháp của “đo độ co” có thể được sử dụng để nối bánh cánh quạt và trục lại với nhau. Đó là một phương pháp mà bánh cánh quạt được làm nở rộng bằng nhiệt (hố trục cũng sẽ được mở rộng sau đó), và sau đó đưa trục vào, bánh cánh quạt sẽ vừa khít với trục sau khi được làm lạnh.
Với phương pháp này, bánh cánh quạt sẽ phải chịu một hiện tượng không mong muốn như là co rút, tùy thuộc vào cách làm nóng, nhiệt độ nóng và phân bổ nhiệt, v.v... Để cung cấp được những sản phẩm tốt và bền, Tsurumi đã tiến hành các công việc nối khớp bằng cách kiểm tra điều kiện của các nhân tố thông qua hình ảnh hóa nhiệt độ, sử dụng máy ghi nhiệt.


  • Phân bổ nhiệt trong bánh cánh quạt sau khi làm nóng và trước khi đưa trục vào (lỗ trục ở cạnh phần chính giữa.)

  • Phân bổ nhiệt ở bánh cánh quạt, nhìn từ lỗ trục

  • Phân bổ nhiệt ở bánh cánh quạt, nhìn từ cạnh