Tin tức

Tsurumi tham gia "VIETWATER 2019", Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Oct. 11, 2019

Tsurumi trưng bày tại VIETWATER 2019 Ho Chi Minh, được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào ngày 6-8 tháng 11 năm 2019.
Chương trình là một sự kiện rất được quan tâm nơi các chuyên gia xử lý nước tham gia để được cập nhật về các xu hướng, tình hình phát triển và các nguồn mới nhất cho các sản phẩm mới và xây dựng quan hệ đối tác.

Hãy đến và ghé thăm chúng tôi tại gian hàng bơm Tsurumi.


VIETWATER 2019 Ho Chi Minh

Triển lãm VIETWATER 2019 Ho Chi Minh
https://www.vietwater.com/vi-vn/
Ngày Ngày 6-8 tháng 11 năm 2019
Địa điểm Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Vị trí gian hàng A21
Công ty tham gia triển lãm TSURUMI PUMP VIET NAM CO., LTD.

Trở về mục lục